Sau sự kiện Hội thảo GIS toàn quốc 2009 được trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức thành công, Đại học Huế đã phối hợp cùng mạng lưới GIS Việt Nam để đồng tổ chức cùng với trường Đại học Nông Lâm TPHCM (2010), trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng (2011), trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM (2012), trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (2013), trường Đại học Cần Thơ (2014), trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), trường Đại học Huế năm 2016,  trường Đại học Quy Nhơn năm 2017, Viện địa lý tài nguyên TPHCM năm 2018. Tiếp nối thành công của các lần hội thảo trước đó, Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2019” dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, với chủ đề “Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững”. Hội thảo được chủ trì bởi Đại học Tây Nguyên, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và Trường Đại học Cần Thơ.

1. Mục tiêu của Hội thảo

– Hội thảo là cơ hội  để các nhà khoa học nghiên cứu cơ bản và ứng dụng GIS, GNSS, Viễn thám trong và ngoài nước công bố, trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu khoa học trong thời gian qua và thảo luận, đề xuất hướng nghiên cứu, hợp tác và phát triển công nghệ viễn thám trong thời gian tới;

– Cập nhật về những tiến bộ về GIS, GNSS, Viễn thám trong nước và trên thế giới; 

– Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GNSS và Viễn thám trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý nhà nước trong phục hồi cảnh quan rừng và quản lý tài nguyên để hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 – Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững”, tập trung các nội dung chính sau:

– Phục hồi hệ sinh thái rừng, phục hồi cảnh quan;

– Quản lý Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường và Phát triển bền vững;

– Bảo tồn đa dạng sinh học;

– Biến đổi khí hậu, giảm nhẹ và thích ứng – An ninh lương thực, An ninh nguồn nước;

– GIS trong giáo dục và phát triển cộng đồng;

– Hướng tới sự phát triển bền vững;

– Các công nghệ GIS, Viễn thám, GPS, UAV và công nghệ hỗ trợ;

– Tích hợp GIS, Viễn thám và IoT, Hệ thống cảm biến trước cuộc cách mạng CN 4.0

– Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GNSS, trắc địa…

3. Thành phần tham dự

– Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước;

– Các cán bộ của các Sở, Ban ngành và quản lý Nhà nước liên quan, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài  nước.

 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian: Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(Chương trình và thời gian chi tiết sẽ có trong Thông báo số 2)

5. Các mốc thời gian quan trọng:

– Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt

(tiếng Việt và tiếng Anh không quá 200 từ):           ngày 17/6/2019

– Thông báo chấp nhận tóm tắt:                             ngày 27/6/2019

– Hạn cuối nộp bài toàn văn:                                  ngày 31/7/2019          

– Thông báo chấp nhận bài toàn văn:                    ngày 31/8/2019

– Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh:               ngày 30/9/2019

– Hạn cuối đăng ký tham dự:                                 ngày 20/10/2019

– Hội thảo chính thức:                                            ngày 28/11/2019

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời từ ngày 25/10/2019 cho các đại biểu đã đăng ký và xác nhận tham dự Hội thảo.

6. Yêu cầu của bài báo

Bài báo cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo…). Bài báo được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/Times New Roman, cỡ chữ 12 cho toàn bài; Hình vẽ rõ ràng, kích thước không quá 7×14 cm. Căn lề trái 3.0cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.5 cm; lề dưới 2.5 cm. Tên của bài báo viết chữ in hoa, họ và tên tác giả, cơ quan công tác đặt sau tên bài báo, bằng chữ thường, đậm. Đầu bài viết, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt; cuối bài viết có tóm tắt tiếng Anh (không quá 200 từ). Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3 – 5 từ hoặc cụm từ.

Ban Tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc 2019 trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội thảo. Ngoài Kỷ yểu của Hội thảo, một số bài báo chất lượng sẽ được tuyển chọn và đăng trong tạp chí khoa học của Đại học Tây nguyên (ISSN).