Ứng dụng GIS toàn quốc 2018

Thông báo hết hạn nộp tóm tắt (17-07-2018 10:10)

 

THÔNG BÁO HẾT HẠN NỘP TÓM TẮT

 

Ban tổ chức xin thông báo đã hết thời gian nộp tóm tắt. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả duyệt tóm tắt trước ngày 30/7/2018

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

Ban thư ký hội thảo

 

Email: gisconference2018@gmail.com

 

Website: www.gisconference.org

 

Các tin mới hơn

tinkhac  THÔNG BÁO SỐ 2 (13-10-2018 10:21)

Các tin đã đăng

tinkhac  First Announcement (11-05-2018 15:09)
tinkhac  Thông báo số 1 (30-03-2018 09:29)