THÔNG TIN GIẤY MỜI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (16-10-2018 16:41)

Ban tổ chức kính gửi thông tin giấy mời và chương trình hội thảo

 

Download tại đây

 

Trân trọng

Ban thư ký hội thảo

Email: gisconference2018@gmail.com  

 

Các tin đã đăng

tinkhac  THÔNG BÁO SỐ 2 (15-10-2018 11:39)
tinkhac  BAN TỔ CHỨC (09-05-2018 16:09)
tinkhac  DANH SÁCH ĐƠN VỊ TÀI TRỢ (08-06-2016 18:25)
tinkhac  MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG (07-06-2016 15:42)
tinkhac  THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI THẢO (07-06-2016 15:28)
tinkhac  THÔNG TIN KHÁCH SẠN (07-06-2016 15:24)