ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ThS. Hồ Đình Bảo - Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

Số 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 0935331551

Email: gisconference2019.tnu@gmail.com hoặc  gisconference@ttn.edu.vn