Hội nghị/ Hội thảo

Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 (31-05-2019 23:42)

Tiếp nối thành công các Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc” trước đây và mới nhất được tổ chức vào tháng 10 năm 2018 tại Viện Địa lý và Tài nguyên TPHCM. Năm 2019, Trường Đại học Tây Nguyên đăng cai tổ chức Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 với chủ đề:  Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững vào ngày 28/11/2019.

Các mốc thời gian

  • Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt/ tiếng Anh không quá 200 từ) : 17-06-2019
  • Thông báo chấp nhận tóm tắt : 27-06-2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn: 15-08-2019
  • Thông báo chấp nhận bài toàn văn: 10-10-2019
  • Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: 25-10-2019
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: 31-10-2019
  • Hội thảo chính thức: 28-11-2019

Các thông báo